Servicii
complete,
solutii optime

Serviciile Leeafin Consulting

Tendinta intreprinderilor mici si mijlocii este de externalizare de servicii contabile catre o firma de contabilitate pentru a beneficia de timp pentru organizarea propriei activitatii si reducand costurile.Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Respectam cu strictete regulile deontologiei profesionale garantand contractual confidentialitatea informatiilor manipulate in relatia cu firma clientului atat in timpul colaborarii cat si dupa incetarea acesteia.

Activitatea firmei este sustinuta de un soft de contabilitate si gestiune, un program complex, avand module integrate de contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe. Angajatii nostri au studii economice superioare.

Certificare bilant

Gama completa de servicii oferite se sintetizeaza in bilantul semestrial si anual, pe care il intocmim si il certificam conform standardelor profesionale in vigoare, prin semnarea acestora de catre un expert contabil, membru activ CECCAR.

Servicii conexe

Sustinem permanent societatile importatoare de bunuri sau servicii si societatile care efectueaza achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri sau servicii , prin asistarea si intocmirea declaratie Intrastat si prin raportarea ambalejelor catre Fondul de Mediu.

Deasemenea avem servicii de infiintare firme .

Contabilitatea primara poate fi realizata de un angajat al firmei dvs sau prin delegarea unui coleg al nostru, in functie de necesitati. Firma de contabilitate Leeafin Consulting ofera urmatoarele servicii de contabilitate primara:

 • Contabilitatea registrului de casa;
 • Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • Completarea de ordine de plata, foi de varsamant;

Servicii
contabilitate primara

Servicii de contabilitate financiara si de gestiune

Serviciile de contabilitate, vizate de un expert contabil Bucuresti, sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dumneavoastra

In cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Serviciile de contabilitate financiara oferite de noi sunt:

 • Organizare financiar-contabila si de gestiune pentru orice tip de activitate desfasurata;
 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Inregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea , verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • Realizam situatii financiare intermediare la cerere si in functie de necesitati;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Contabilitate de gestiune;
 • Intocmire si depunere raportari lunare, trimestriale , semestriale , anuale;
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Servicii de cenzorat
 • Expertize contabile;
 • Pregatirea documentelor pentru inventarierea anuala
 • Refacere evidente contabile;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economic-financiare a societatii;
 • Alte rapoarte si situatii la cererea clientului

Consultanta financiara si fiscala

Consultanta financiara este unul dintre cele mai importante segmente de care trebuie sa tina seama orice conducator al societatii , indiferent de domeniul in care activeaza.

Instabilitatea mediului de afaceri si a legislatiei cu caracter fiscal fac absolut necesara prezenta unui specialist, alaturi de dumneavoastra.

Compania noastra vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii:

 • Evaluarea potentialului afacerii
 • Consultanta in procesul de achizitie/vanzare
 • Planificare strategica
 • Cash flow
 • Administrarea bunurilor
 • Analiza financiara a contului de rezultate
 • Identificarea taxelor si contributiilor aplicabile afacerii dvs.;
 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;

Expertiza contabila Bucuresti , constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe aceea de verificare intrucat constituie in sine ideea de exprimare al expertului in ceea ce priveste faptul sau faptele asupra caruia/carora s-a efectuat expertiza contabila.

Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si materiale dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Expertiza judiciara
si extrajudiciara

Servicii de salarizare si personal

Compania noastra asigura, in conditii de maxima securitate si confidentialitate, servicii pentru intocmirea si sustinerea evidentei contabile si fiscale a salariilor in compania dumneavoastra , vizate de un expert contabil.

Asiguram asistenţă în procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil precum şi formarea acestuia;

Serviciile oferite de noi sunt, in principal, urmatoarele:

 • Intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmire contracte individuale de munca;
 • Declararea contractelor de munca la ITM online;
 • Intocmirea si inregistrarea statelor de plata a salariatiilor;
 • Intocmire si depunere acte aditionale la ITM online;
 • Intocmire si transmitere Registru electronic de evidenta a salariatiilor;
 • Intocmire si depunere declaratiei 112;
 • Intocmire adeverinte pentru salariati;
 • Intocmire si depunere fise fiscale;
 • Depunere declaratii rectificative;
 • Completare ordine de plata privind datoriile salariale;
 • Selectie si training personal;
 • Colaboram cu inspector protectia muncii , medicina muncii;

Asiguram aducerea la zi a contabilitatii pentru societatile a caror evidenta contabila este incompleta, nefacuta pe o perioada mare de timp, pierduta sau distrusa, prin reconstituire cronologica, pas cu pas, conform activitatii desfasurate.

Refacere
evidenta contabila

Audit intern si financiar

Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate , asa cum este prevazut in legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale.

Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil , competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele , clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Serviciile de audit aferite de noi cuprind:

 • Misiuni de asigurare si consultanta in audit intern
 • Servicii de audit intern externalizat
 • Asistenta pentru intocmirea si implementarea procedurilor de audit intern
 • Revizuirea eficientei controlului intern implementat de catre client
 • Audit contractual sau statutar(conform standardelor internationale de audit IAS)
 • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
 • Revizuirea situatiilor financiare (due diligence)
 • Asistenta in caz de fuziune / divizare / lichidare societati

Serviciile de tax planning oferite de noi cuprind:

 • Planificare in domeniul taxelor
 • Reprezentare si asistenta in fata autoritatilor fiscale si locale
 • Declaratii de venit
 • Corporatii, parteneriate, afaceri personale
 • Vanzari si achizitii, investitii, bunuri personale

Tax planning